Wat is een moedervlek?

Moedervlekken (naevus naevocellularis) zijn opeenhopingen van pigmentcellen in de huid. Moedervlekken zijn vaak bruin of zwart van kleur en ze liggen vlak, bol of hobbelig in de huid. De kleur en de vorm van moedervlekken hangen af van de pigmentvormende cellen en kunnen daarom sterk verschillen. Moedervlekken kunnen goedaardig zijn, onrustig of kwaadaardig.

De meeste moedervlekken zijn rustig en goedaardig. In sommige gevallen kunnen goedaardige of onrustige moedervlekken veranderen in een kwaadaardige moedervlek (melanoom). Dit komt echter maar heel zelden voor. Het kan echter ook voorkomen dat een kwaadaardig moedervlek spontaan ontstaat. Deze kwaadaardige moedervlekken komen voor in verschillende kleuren, vormen en groottes. Vaak zijn kwaadaardige moedervlekken echter asymmetrisch van vorm en onregelmatig van kleur. De pigmentvormende cellen kunnen bruin en zwart zijn (zoals de meeste normale moedervlekken), maar ook rood, blauw, paars, wit, grijs of de moedervlek kan uit meerdere kleuren bestaan. Een kwaadaardige moedervlek (melanoom) is een ernstige vorm van kanker die zich kan verplaatsen en uitzaaien.

Waarom een moedervlek weg laten halen?

Er zijn twee belangrijke redenen om een moedervlek te laten verwijderen. Enerzijds kunt u de moedervlek laten verwijderen om medische redenen. Het is belangrijk een kwaadaardige moedervlek te laten verwijderen wanneer geconstateerd wordt dat het om een kwaadaardige moedervlek gaat. Een dermatoloog kan daarover vaak uitspraak doen op basis van uiterlijke verschijnselen. Wanneer een dermatoloog hierover geen uitspraak kan doen op basis van uiterlijke verschijnsel zal weefselonderzoek nodig zijn. Wanneer blijkt dat de moedervlek gewoon of onrustig is hoeft deze niet behandeld te worden. U kunt dan wel beslissen de moedervlek te laten verwijderen om cosmetische redenen.

Hoe werkt het verwijderen van moedervlekken?

Het verwijderen van moedervlekken kan op verschillende manieren. Bij het Plastisch Chirurgisch Centrum Groningen hanteren wij de methode van excideren, dit houdt in dat de moedervlek wordt verwijderd door deze weg te snijden. Het excideren van een moedervlek levert in de meeste gevallen namelijk het mooiste resultaat op. Er wordt een Afhankelijk van de uitkomst van het weefselonderzoek zal verdere behandeling bepaald worden.

Waar moet je rekening mee houden als je een moedervlek laat verwijderen?

Afhankelijk van de locatie van de hechtingen zullen de hechtingen na ongeveer 7-14 dagen verwijderd worden. Na de operatie hoeft u indien alles volgens plan is verlopen niet in het ziekenhuis te blijven. U kunt direct naar huis. Het is wel belangrijk om rust en pijnstilling te nemen.

Kosten verwijderen moedervlek

Wanneer het weg laten halen van moedervlekken een medische reden heeft, zal vergoeding vanuit de verzekeringswet mogelijk zijn. Indien echter wordt gekozen voor het laten weghalen van een moedervlek vanuit cosmetisch oogpunt zal de ingreep niet verzekerd worden.

De operatie (weghalen van de moedervlek)

Het verwijderen van een moedervlek is een kleine operatie. Deze wordt daarom in de polikliniek uitgevoerd. Dit is een afdeling in het ziekenhuis waar u terecht kunt voor een medische consultatie of een kleine behandeling.

Voor het verwijderen van een moedervlek wordt gebruik gemaakt van een excisie. Dit houdt in dat de gehele moedervlek inclusief een stukje van de omliggende huid wordt weggesneden. De excisie wordt aangebracht in de vorm van een ellips. De excisie vindt plaats onder plaatselijke verdoving, die middels een injectie in de huid wordt aangebracht. De injectie kan gevoelig zijn.

De excisie duurt ongeveer 5-10 minuten.

Er wordt altijd verder onderzoek verricht door een patholoog om complicaties te voorkomen.

Nazorg verwijderen moedervlek

De wond kan open springen en er kan een wondinfectie optreden. Het is belangrijk voldoende rust te nemen, pijnstilling te nemen en bij twijfel contact op te nemen. Er is altijd overleg mogelijk.