Over de behandeling van huidkanker

In overleg met de plastisch chirurg heeft u een afspraak voor de behandeling van huidkanker. De plastisch chirurg verwijdert de tumor onder plaatselijke verdoving. Bij het weghalen ervan houdt de chirurg rekening met een cosmetisch resultaat. Wanneer verwijdering van de tumor niet mogelijk is onder plaatselijke verdoving, gebeurt de ingreep onder narcose.

Praktische informatie

Voor een ingreep onder narcose stuurt de afdeling Opnameplanning u 1 tot 3 maanden voor de operatie een oproep voor een vooronderzoek: het preoperatief spreekuur. Dit bestaat uit een bezoek aan de anesthesioloog (de arts die de verdoving toedient) en een gesprek met een verpleegkundige. Uw oproepbrief heeft twee bijlagen: een folder over het verloop van het preoperatief spreekuur en de vragenlijst anesthesie. Deze vragenlijst neemt u ingevuld mee naar het spreekuur van de anesthesioloog.

Het gebruik van medicijnen voor en na de operatie
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen zoals Sintrom of Ascal? Zegt u dit dan tegen de plastisch chirurg. Met dergelijke medicijnen moet u namelijk vóór de operatie tijdelijk stoppen. Eén dag na de operatie mag u deze medicijnen weer innemen. De plastisch chirurg geeft u hierover instructies.

Opname voor de operatie

Vindt uw operatie plaats onder algehele narcose? Dan is het van belang dat u bij aankomst in het ziekenhuis nuchter bent. Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, stopt u voor de ingreep op tijd met het innemen daarvan (volgens de instructies van uw arts).

De operatie (weghalen van de tumor)

Afhankelijk van de grootte van de tumor wordt de operatie onder plaatselijke verdoving of algehele narcose gedaan. Tijdens de ingreep snijdt de plastisch chirurg de tumor weg. Het weefsel wordt opgestuurd naar de patholoog voor microscopisch onderzoek om te kijken of de wondranden vrij zijn van kankercellen.

Soms is het niet mogelijk om de wond direct te sluiten. In dat geval gebruikt de chirurg een plastiek. Dit houdt in dat de chirurg huid van elders in de omgeving van het wondgebied verschuift om de wond toch mooi te kunnen sluiten. In sommige gevallen is een transplantaat een optie. Na het wegsnijden van de tumor legt de plastisch chirurg een stukje huid van elders uit het lichaam in het wondgebied. Daarna hecht de plastisch chirurg de wond en verbindt deze met een pleisterverband.

De ingreep duurt gemiddeld 30 minuten.

Na de behandeling van huidkanker

Enkele dagen na de operatie mag u de hechtpleister zelf verwijderen. Wanneer u een transplantaat heeft gekregen, blijven de hechtingen zitten tot uw eerstvolgende controle op het verpleegkundig spreekuur op de polikliniek.

Nazorg behandeling huidkanker

Na ongeveer 1 week gaat u volgens afspraak naar het verpleegkundig spreekuur op de polikliniek. De verpleegkundige controleert de wond, verwijdert zo nodig de hechtingen en u krijgt de uitslag van het weefselonderzoek. Als blijkt dat de tumor niet in zijn geheel is verwijderd, is een tweede ingreep nodig. De behandeling bij de plastisch chirurg stopt pas als het weefselonderzoek aantoont dat alle huidkanker verwijderd is.

Het is belangrijk dat u uw huid regelmatig inspecteert. Voor de nacontrole gaat u naar de dermatoloog. Tijdens de controlebezoeken let uw dermatoloog niet alleen op het terugkomen van de tumor, maar ook op eventuele nieuwe tumoren.