Overleg

We nemen graag met u door wat wij voor u en uw patiënt kunnen betekenen. Belt u hiervoor met 050 524 5980. Als huisarts kunt u altijd bij ons terecht voor vrijblijvend overleg.

Medische indicatie

Een behandeling die valt binnen het basispakket wordt 100% vergoed bij een medische indicatie en verwijzing door een huisarts of een medisch specialist. Andere vergoedingen hangen uiteraard af van een eventueel uitgebreider verzekeringspakket. Daarnaast geldt net als bij andere ziekenhuisbehandelingen ook hier het eigen risico.

Wachttijd

Wij streven ernaar dat uw patiënt altijd binnen een week bij ons op een regulier consult kan komen.

Verwijzing: 

Verwijzing kan gemakkelijk plaatsvinden via de website van Zorgdomein. U kunt uw patiënt ook altijd een verwijsbrief meegeven indien een verwijzing via de zorgdomein niet mogelijk is.