Wat is een voorhoofdslift?

Een voorhoofdlift is een ingreep waarbij vaak net boven de wenkbrauw, maar soms ook bij de haargrens, een strookje huid weggehaald wordt. Vaak wordt deze voorhoofdslift gecombineerd met een bovenooglidcorrectie waardoor optimaal resultaat wordt behaald. Tegenwoordig kan de operatie zo worden uitgevoerd dat het litteken nauwelijks zichtbaar is.

Waarom een voorhoofdslift laten uitvoeren?

Een voorhoofdslift wordt vaak uitgevoerd om cosmetische redenen maar kan ook een medische aanleiding hebben. Doordat er meer druk ligt op uw wenkbrauwen kunt u ook daadwerkelijk hoofdpijn ondervinden.

Het gebruik van medicijnen voor en na de voorhoofdslift

Wanneer u bloedverdunners gebruikt is het belangrijk dit bij ons te melden, sommige bloedverdunners dienen te worden gestaakt voorafgaand aan de operatie. Indien u twijfelt of uw medicijnen complicaties kunnen veroorzaken, neem dan contact met ons op.

Praktische informatie

De operatie duurt ongeveer 60 minuten. U wordt vaak nog dezelfde dag ontslagen. Wanneer er gebruik is gemaakt van plaatselijke verdoving kunt u na de operatie direct naar huis. Het is belangrijk om voldoende rust te nemen en pijnstilling te gebruiken.

Kosten van een voorhoofdslift

Een voorhoofdslift kost €4852,-. Of een voorhoofdslift vergoed wordt door uw verzekeraar hangt af van de reden voor de ingreep. Wanneer er gekozen is voor een voorhoofdslift vanuit medisch oogpunt zal deze naar verwachting vergoed worden. Wanneer er echter gekozen is voor een voorhoofdslift vanuit cosmetisch oogpunt zal deze naar verwachting niet vergoed worden. Meer over de tarieven voor cosmetische chirurgie behandelingen vindt u hier.

Opname voor de voorhoofdslift

Voorafgaand aan de voorhoofdslift vindt een gesprek tussen de patiënt en de chirurg plaats. In dit gesprek worden de wensen van de patiënt besproken. De wensen worden van tevoren afgetekend, zodat de patiënt weet waar hij/zij aan toe is.

Er zal allereerst verdoving worden toegediend. Er wordt plaatselijk verdoving toegediend of de operatie vindt plaats onder gehele narcose.

De voorhoofdslift

Wanneer de verdoving werkt kan de daadwerkelijke voorhoofdslift worden uitgevoerd. Bij een voorhoofdslift wordt overtallig huid van het voorhoofd weggenomen. Dit duurt ongeveer 60 minuten. Tot slot worden hechtingen aangebracht.

Na de voorhoofdslift

Bij narcose wordt de patiënt naar een uitslaapkamer gebracht. Vervolgens vindt er een controle plaats door een verpleegster. Tot slot dient pijnstilling ingenomen te worden en na een gesprek met de chirurg kan de patiënt naar huis.

De hechtingen zijn niet oplosbaar, deze worden na 7-10 dagen verwijderd op de polikliniek voor plastische chirurgie. Er volgen ook nog controle afspraken om te kijken of het gewenste resultaat is behaald en er geen complicaties zijn.

Nazorg voorhoofdslift

Er dient voldoende rust genomen te worden en het is aan te raden pijnstilling te blijven innemen. Mogelijke complicaties die kunnen optreden zijn: een infectie, het openspringen van de wond en het kan ook zijn dat littekens zichtbaar blijven. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.