Flaporen of ook wel afstaande oren genoemd, komen vaak voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Oorcorrectie kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer 7 jaar.  Bij de operatie wordt een snee aan de achterkant van het oorgemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt geremodelleerd en het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dichter tegen het hoofd komt, wordt verwijderd. In overleg met de plastisch chirurg besluit u tot correctie van uw flaporen, onder algehele narcose of onder plaatselijke verdoving op de polikliniek.

Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwacht-en maar geen perfectie. Ook is een absolute symmetrie van de stand van de oren vrijwel onmogelijk. Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend.

Kosten

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar uw flapoorcorrectie niet vergoedt. Dat hangt af van uw verzekeringspakket. Daarom vraagt de plastisch chirurg vóór de ingreep bij uw zorgverzekeraar een machtiging voor u aan. 
Wanneer de zorgverzekeraar het verzoek afwijst, ontvangt u van de polikliniek Plastische Chirurgie automatisch een prijsopgave voor de operatie. Zodra u de betaling heeft voldaan, nemen wij contact met u op om de operatiedatum te plannen.

 

Opname

Als de operatie onder plaatselijke verdoving plaatsvindt, gaat u naar de behandelpolikliniek van de afdeling Plastische Chirurgie. Voor een operatie onder algehele narcose gaat u naar de afdeling Dagbehandeling. Voordat u voor de ingreep naar het ziekenhuis komt, wast u thuis eerst uw haren. Als u lang haar heeft, wilt u uw haar dan in een staart doen?

Als uw operatie onder algehele narcose plaatsvindt, moet u bij aankomst in het ziekenhuis nuchter zijn. Bij een flapoorcorrectie onder plaatselijke verdoving hoeft u niet nuchter te zijn op de dag van de operatie.

Draagt u oorbellen, verwijder deze dan voor de operatie. Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, stopt u voor de ingreep op tijd met het innemen daarvan (volgens de instructies van uw arts).

 

Verdoving en operatie

Meestal gebeurt een flapoorcorrectie op de polikliniek en onder plaatselijke verdoving. De plastisch chirurg spuit via prikjes rond het oor een verdovend middel in. Dan maakt hij/zij aan de achterzijde van het oor een snee in de huid. Vervolgens verandert de plastisch chirurg het kraakbenig oorskelet, zodat de oorschelp meer naar de schedel komt. De chirurg hecht de gecorrigeerde stand met oplosbare hechtingen. Zo nodig volgt aanpassing van het andere oor. Tot slot krijgt u verband over uw oren met hierover een haarband of een ‘tulband’-verband. Als de operatie onder algehele narcose plaatsvindt gaat u naar de operatiekamer. De anesthesist brengt u in slaap. Vervolgens verloopt de operatie zoals ook onder plaatselijke verdoving. De operatie duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur.

 

Na de operatie

Na een operatie onder plaatselijke verdoving op de polikliniek mag u direct naar huis. Na een operatie onder narcose gaat u eerst naar de uitslaapkamer en daarna terug naar de afdeling Dagbehandeling. Wanneer al uw functies in orde zijn, mag u naar huis. Voor een goed herstel na de operatie is het belangrijk dat het verband goed blijft zitten en droog blijft tot de eerstvolgende controle-afspraak. De eerste dag na de operatie kunt u pijn hebben. Tegen de pijn kunt u paracetamol nemen. De hechtingen zijn oplosbaar, ze hoeven niet verwijderd te worden. U kunt verder gewoon eten en drinken. 

 

Nazorg

Tegen de pijn kunt u paracetamol nemen. De hoeveelheid is afhankelijk van de leeftijd en het gewicht. Na twee dagen moet de pijn duidelijk minder zijn. Als dit niet zo is, neem dan contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie. Dit geldt ook als u last heeft van bloeden of infecties. Draagt u een ‘tulband’-verband, dan heeft u na een week een controle-afspraak bij het verpleegkundig spreekuur. Anders na twee weken. Het verband moet droog blijven tot aan de controleafspraak. Als het verband verschuift kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. Tijdens de controle-afspraak vertelt de verpleegkundige u hoe lang u een haarband moet dragen. De eerste weken raden we tillen of vooroverbuigen af, omdat dit erg pijnlijk kan zijn. In verband met het herstel van uw oren kunt u de eerste twee weken niet sporten. Bij contact- of balsporten is dit zes weken. De correctie van de oren is blijvend, achter het oor zit een litteken. Over het algemeen zijn de resultaten goed. U kunt een duidelijke verbetering verwachten van de vorm van het oor. Wel zal het geopereerde oor (of beide oren) ongeveer een half jaar extra gevoelig zijn voor stoten of kou. Het definitieve resultaat is pas na ongeveer een half jaar te beoordelen.