Bovenbeenlift / Dijbeenlift 

Door extreme vermagering, zwangerschappen, veroudering of operaties kan de huid en het vet van de bovenbenen erg slap en rimpelig worden. Dit kan met behulp van plastische chirurgie worden gecorrigeerd. Met een medische term heet deze operatie dermolipectomie van de bovenbenen. In overleg met de plastisch chirurg besluit u tot een dijbeenlift. Deze operatie gebeurt onder algehele narcose of via verdoving met een ruggenprik. Meestal verblijft u 2 dagen in het ziekenhuis.

Het is van belang dat u voor de operatie een zo normaal mogelijk gewicht heeft. Dat bevordert de wondgenezing en draagt bij aan het voorkomen van complicaties.

 

Kosten

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar uw dijbeenlift niet vergoedt. Dat hangt af van uw verzekeringspakket. Daarom vraagt de plastisch chirurg vóór de ingreep bij uw zorgverzekeraar een machtiging voor u aan. Wanneer de zorgverzekeraar het verzoek afwijst, ontvangt u van de polikliniek Plastische Chirurgie automatisch een prijsopgave voor de operatie. Zodra u de betaling heeft voldaan, nemen wij contact met u op om de operatiedatum te plannen.

 

Opname

Wanneer u op de dag van de operatie naar het ziekenhuis komt, moet u bij aankomst nuchter zijn. Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, stopt u voor de ingreep op tijd met het innemen daarvan volgens de instructies van uw arts.

Verdoving en operatie

Op de operatiekamer start de anesthesioloog met de narcose. Hij/zij legt een infuus aan in uw arm voor de toediening van vocht, medicijnen en de verdoving (anesthesie). Dan volgt de operatie. De plastisch chirurg maakt een T-vormige snede: horizontaal in de liesstreek en verticaal aan de binnenzijde van het bovenbeen. Vervolgens neemt de plastisch chirurg de overtollige huid weg en hecht de wond zo mooi mogelijk. De operatie duurt ongeveer 2 uur.

 

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer en daarna terug naar de verpleegafdeling. Meestal mag u twee dagen na de operatie weer naar huis.

Door de operatie en de narcose bent u vermoeid. We adviseren u daarom iemand in te schakelen die u naar huis kan brengen. Ook is het raadzaam te zorgen voor hulp in huis bij de dagelijkse bezigheden. U mag de eerste dagen geen zware, lichamelijke inspanningen verrichten. U merkt zelf het beste wanneer dit weer mogelijk is.

Het is belangrijk dat u het in de eerste 3 weken rustig aan doet, zodat uw benen goed kunnen herstellen. Tijdens deze 3 weken draagt u dag en nacht een steunende maillot. De maillot kunt u onder meer via de polikliniek bestellen.

 

Nazorg

Ongeveer twee weken na de operatie gaat u volgens afspraak naar het verpleegkundig spreekuur. De verpleegkundige controleert de wond en verwijdert de hechtingen.

De kans op complicaties bij een dijbeenlift is niet groot. De wond kan gaan infecteren, maar dit komt zelden voor. Mensen met teveel onderhuids vetweefsel lopen meer risico op wondinfectie. Soms kan een nabloeding optreden. De plastisch chirurg opereert u dan opnieuw om het bloedvat te dichten. Ook kan na enige tijd overtollige huid bij de knieën ontstaan. Die trekt meestal spontaan weer weg. Soms is operatief verwijderen nodig. Dat gebeurt onder plaatselijke verdoving op de polikliniek.

De littekens zullen zoveel mogelijk verborgen zijn in de bestaande liesplooi. Ze kunnen doorlopen tot halverwege de binnenzijde van het bovenbeen. De littekens zijn vooral zichtbaar aan de binnen- en achterkant van het bovenbeen. 
De ingreep geeft een duidelijke verbetering. De verstrakking is vrij snel zichtbaar. Als de zwelling nagenoeg verdwenen is, kunt u het effect beter beoordelen. Het eindresultaat is zichtbaar als de operatiewond en het onderhuidse weefsel volledig zijn genezen. Dat duurt ongeveer 1 jaar.